Erik Johan Ljungberg

07-EJLErik Johan Ljungberg (1843-1915) var chef och bruksdisponent vid Stora Kopparbergs Bergslags AB (numera Stora Enso) mellan 1875 och 1913.

Under sina många år inom Stora Kopparberg lät han uppföra nya fabriker som nödvändiga komplement till Falu gruva. Domnarvets järnverk, Kvarnsvedens pappersbruk och Skutskärs massafabrik är några exempel. Ljungberg var en av Sveriges genom tiderna största industrialister.

Erik Johan Ljungberg tog initiativet till Industriförbundet, var uppfinnare med blick för företagens behov, utsågs till hedersdoktor och var engagerad i utbildningsfrågor. Med egna medel startade han tekniska skolor och hushållsskolor på platser där Stora Kopparberg hade verksamhet.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond har till uppgift att i Sverige öka intresset för naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar och för entreprenörskap. Tillsammans med andra finansiärer investerar fonden i övergripande helhetssatsningar inom utbildningsområdet, främst i de tre huvudregionerna Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och Karlstad och vid SLU och andra skogsindustriella utbildningsenheter.

Ljungbergsfondens hemsida