Trimble GeoXR 6000

Innehåll:

Förberedelser

 1. Dra ut den teleskopiska stången fullständigt. Stången är nu 2 meter och detta mått gäller då till underkant av GPS-antenn.
 2. Montera GPS-antenn på stången och skruva fast antennkabeln.
 3. Montera de gula stödbenen och väg av så att stången står exakt i våg samt i centrum av provytan.
 4. Montera GPSen på fästet genom att trycka in den svarta knappen och klicka in GPS-hållaren i lämpligt hål.
 5. Koppla in antennkabeln.
 6. Starta GPSen genom att hålla in den gröna knappen.

Skapa nytt jobb

 1. När GPSen startat upp väljer du ”Generell Mätning”.
 2. Klicka på ”Job”.
 3. Klicka på ”Nytt job”.
 4. Klicka i ”Job-namn”. Skriv in lämpligt namn på jobbet, exempelvis ”Remn-140813”.
 5. Under mall, välj ”Sweref99TM”. Då behöver du inte göra punkt 6-8.
 6. Klicka på ”Koord. Sys.” och välj ”Välj från bibliotek”. Välj ”Sweden (Sweref99)”. Under zon väljd ”TM”. Kryssa i ”Använd geoidmodell” och välj ”SW082000 (Sweden)”.
 7. Gå på nästa sida.
 8. Klicka på ”Projekthöjd” och skriv in höjd på området som ska mätas (höjd över havet, ungefärlig i meter). Klicka på ”Enter”.
 9. Klicka på ”Lagra”. Jobbet är nu skapat.

Mätning

 1. Klicka på ”Generell Mätning”.
 2. Klicka på ”Mätning”.
 3. Det finns fyra profiler för att mäta med denna GPS:
  • “Internal antenna Telia”. Uses the internal antenna in the GNSS receiver. Connection to Swepos using the built in modem in the receiver and uses the Telia network.
  • “External antenna Telia”. Uses external antenna (Zephyr Model 2) and the built in modem in the GNSS receiver. The SIM-card uses the Telia network.
  • “Internal antenna WLAN”. Uses internal antenna and need you to provide an WLAN connection. The WLAN need to have a predefined profile in the GNSS receiver. This is configured in “Settings” –> “Connections” –> “Wireless manager”.
  • “External antenna WLAN”. Uses the external antenna (Zephyr Model 2) and a predefined WLAN connection.

  Choose the profile you prefer.

 4. Vänta på satelliter innan du går vidare.
 5. Välj ”Inmätning av punkter”. Nu skapar GPSen en anslutning till Swepos via GPRS (telefonnätet) eller WLAN beroende på vilken profil du valde i tidigare steg. Om det är problem med telefontäckningen (Telias nät) så kan ett externt Net1-modem användas genom att välja en sådan profil i tidigare steg (profil med WLAN).
 6. I läget ”Inmätning av punkter” skall du ange ett punktnamn (ex.v. provytenummer). Punktkod behöver inte anges. Metod ska vara ”Detaljpunkt” (“Topo point”). Skriv in ”Antenn höjd (okorrigerad)”. Välj från vilken punkt antennhöjden mäts.
 7. Tryck på ”Mätning” i nedre högra hörnet för att börja mäta.
 8. När du är klar på provytan trycker du återigen nere i högra hörnet (där står det antingen ingenting eller ”Lagra”). Klicka ”Ja” på alla frågor trots ev. felmeddelanden och varningar om att initiering saknas m.m.
 9. Som standard är profilen för “Detaljpunkt” inställd så att den loggar alla punkter som har ett horisontellt fel på <0.5m och ett vertikalt fel på <1m. Den loggar även ej RTK-initierade mätningar.

Exportera punkter (txt-fil), alt 1

 1. Gå in i ”Generell Mätning”.
 2. Klicka på ”Job”.
 3. Gå till sida 2.
 4. Klicka på ”Importera / Exportera”.
 5. Klicka på ”Exportera anpassat format”.
 6. Välj filformat ”GPS points report”.
 7. Ange filnamn eller kör med föreslaget. Välj även i vilken mapp du vill spara filen.
 8. Tryck ”Godkänn” i nedre högra hörnet.
 9. Det är också bra att exportera en fil i format “Trimble jobXML”.  Du finner detta format under “Exportera fast format”. (Läs mer om detta under alt 2 nedan)
 10. Nu kan du antingen ta ut SD-kortet och läsa in den exporterade filen i datorn den vägen eller koppla in GPSen till datorn via USB. GPSen måste vara igång för att den ska kunna kommunicera med datorn. Följande steg beskriver hur du gör för att föra över med GPSen kopplad till datorn via USB.
 11. Microsoft Windows Mobile Device Center startar automatiskt.
 12. Välj ”Connect without setting up your device”.
 13. Klicka på ”File Management”.
 14. Klicka på ”Browse the contents of your device”.
 15. Gå in i mappen ”Trimble Data”.
 16. Gå in i mappen ”SLU Umea 1”.
 17. Gå in i mappen ”Export”.
 18. Kopiera den fil du exporterade till ett säkert ställe. Alternativt maila den till dig själv så finns en kopia i Outlook.

Exportera punkter (jobXML-format), alt 2

 1. Gå in i ”Generell Mätning”.
 2. Klicka på ”Job”.
 3. Gå till sida 2.
 4. Klicka på ”Importera / Exportera”.
 5. Klicka på ”Exportera fast format”.
 6. Välj filformat ”Trimble jobXML”.
 7. Ange filnamn eller kör med föreslaget. Välj även i vilken mapp du vill spara filen.
 8. Tryck ”Godkänn” i nedre högra hörnet.
 9. Nu kan du antingen ta ut SD-kortet och läsa in den exporterade filen i datorn den vägen eller koppla in GPSen till datorn via USB. GPSen måste vara igång för att den ska kunna kommunicera med datorn. Följande steg beskriver hur du gör för att föra över med GPSen kopplad till datorn via USB.
 10. Microsoft Windows Mobile Device Center startar automatiskt.
 11. Välj ”Connect without setting up your device”.
 12. Klicka på ”File Management”.
 13. Klicka på ”Browse the contents of your device”.
 14. Gå in i mappen ”Trimble Data”.
 15. Gå in i mappen ”SLU Umea 1”.
 16. Gå in i mappen ”Export”.
 17. Kopiera den fil du exporterade till ett säkert ställe. Alternativt maila den till dig själv så finns en kopia i Outlook.
 18. To be able to work with the coordinates you need to convert the jobXML file to for example a semicolon text format. Use the program “ASCII file generator” from Trimble. Download from here.
 19. Use this template to receive a file with the following fields:
  Point;North;East;Elev;HzPrec;VtPrec;PDOP;Sats;NumPosUsed
 20. The template need to be copied to the templates folder or browse for it in the program.

Importera punkter

 1. Förbered en csv-fil med de punkter du vill importera. Använd samma koordinatsystem som du valt i jobbet. Använd ”,” som separator och ingen header. Se även exempel längre ner. Det rekommenderas att du formaterar filen enligt:
  Fält 1 – Punktnamn
  Fält 2 – Nordlig
  Fält 3 – Östlig
  Fält 4 – Höjd
 2. Gå in i ”Generell Mätning”.
 3. Klicka på ”Job”.
 4. Gå till sida 2.
 5. Klicka på ”Importera / Exportera”.
 6. Klicka på ”Importerar fast format”.
 7. Välj filformat ”Kommaseparerad (*.CSV, *.TXT)”.
 8. Leta rätt på filen du vill importera.
 9. Sortera fälten så de har samma ordning som i filen du ska importera.
 10. Klicka ”Godkänn”.

Exempel på fil som går att importera:

001,7085326.213,772262.996,10.725
002,7085322.488,772217.696,8.869
003,7085267.674,772222.905,9.547