Topcon GRS-1

Last updated: 2015-06-17
Contact Mattias or Jonas if you need an english version.

Mätning med Sweposkorrigering med hjälp av extern WLAN anslutning (ex.v. Net1-modem)

 1. Starta Net1-modemet på knappen genom att hålla in den i några sekunder. Det syns då på skärmen att det startar upp. Dra ut antennerna hela vägen på båda sidor. Modemet kopplar upp sig mot Net1:s mobila nät. Det visas ett fel på skärmen om den inte får en anslutning.
 2. GPSen kopplar upp sig per automatik mot modemets delade internetanslutning.
 3. Koppla in den externa antennen i GPSen.
 4. Starta TopSurv i GPSen.
 5. Skapa ett nytt jobb i GPSen.
 6. I steg 2 väljer du profilen WLAN_Swepos. Välj Sweref99TM, RH2000. I övrigt väljs default på övrigt. Om du vill använda GPSens interna modem väljer du profilen GPRSSwepos.
 7. Nu kommer GPSen att koppla upp sig mot Swepos. Det är dock viktigt att du fått in satelliter innan du klickar på sista steget. GPSen måste veta var den befinner sig innan du kopplar upp dig mot Swepos.
 8. Gå in under Mätning à Inmätning.
 9. Här måste du ställa in profilen så att den loggar epoker tills du själv sparar punkten. Det gör du genom att trycka på ikonen som är nr 2 från höger längst upp. Knappen ser ut som en fyrkant med lite text på. Där kryssar du ur rutan ”Number to accept”. Tryck därefter på den gröna bocken längst upp till höger. Nu kommer GPSen att logga koordinat tills du väljer att spara punkten. Se punkt 11 nedan.
 10. Namnge punkten.
 11. Tryck på knappen ”Antenn” (ser ut som ett vattentorn). Den kommer då att logga ett antal epoker. När du måste gå vidare från ytan kan du trycka på knappen bredvid (en grön bock). Tryck därefter igen på samma knapp nu som ser ut som en diskett.

Mätning med Sweposkorrigering och inbyggt modem och SIM-kort

Korrigeringen sker genom att ansluta till Swepos genom ett Telia kontantkort. Mattias har fyller på kortet med jämna mellanrum, men det är inte säkert att det finns data/pengar på kortet. Telefonnumret är: 073-8258169.

 1. Koppla in den externa antennen i GPSen.
 2. Starta TopSurv i GPSen.
 3. Skapa ett nytt jobb i GPSen.
 4. I steg 2 (när du skapar jobbert) väljer du profilen ”GPRSSWEPOS”. Välj Sweref99TM, RH2000. I övrigt väljs default på övrigt.
 5. Nu kommer GPSen att koppla upp sig mot Swepos. Det är dock viktigt att du fått in satelliter innan du klickar på sista steget. GPSen måste veta var den befinner sig innan du kopplar upp dig mot Swepos.
 6. Gå in under Mätning à Inmätning.
 7. Här måste du ställa in profilen så att den loggar epoker tills du själv sparar punkten. Det gör du genom att trycka på ikonen som är nr 2 från höger längst upp. Knappen ser ut som en fyrkant med lite text på. Där kryssar du ur rutan ”Number to accept”. Tryck därefter på den gröna bocken längst upp till höger. Nu kommer GPSen att logga koordinat tills du väljer att spara punkten. Se punkt 9 nedan.
 8. Namnge punkten.
 9. Tryck på knappen ”Antenn” (ser ut som ett vattentorn). Den kommer då att logga ett antal epoker. När du måste gå vidare från ytan kan du trycka på knappen bredvid (en grön bock). Tryck därefter igen på samma knapp nu som ser ut som en diskett.
 10. Om du inte vill logga koordinat kan du trycka på ikonen med en diskett direkt. Då loggas 3 epoker och punkten sparas.

Export av punkter

 1. Gå in under ”Export”, välj ”File”.
 2. Under ”Data” väljs ”Points”. “Format” väljs till “Topcon Text Custom QC (*.txt)”.
 3. Övriga alternativ kan lämnas som de är. Tryck på ”Next >>”.
 4. Spara filen under ”Storage Card” och skapa lämplig katalog (verkar dock inte fungera att döpa mappar…, men man kan i alla fall skapa en ny mapp). Standardkatalogen som brukar användas är ”Export” (på Storage Card). Tryck längst ner i rutan för ”Name” och skriv vad filen ska heta. Tryck därefter på gröna bocken.
 5. I nästa steg väljs lämpligtvis ”Delimiter” till ”Tabs” och ”Header in First Row” är bra att ha ikryssad. Under ”File Style” ska den förvalda väljas, där står ”Name, N(Lat), E(Lon), Elev, HRMS, VRMS, …”. Tryck ”Next >>” och välj nu projektion och geoid du vill ha i den exporterade filen (vanligast är Sweref99TM och Swen08RH2000 som geoid). Nu kan du trycka ”Finish” uppe till höger.

Kontroll av loggade data

 1. Klicka på Edit Job. Längst uppe till vänster står jobbets namn.
 2. Klicka på Punkter. På displayen syns de ytor som loggats och sparats.
 3. Gå tillbaka till huvudsidan genom att klicka OK.

Allmänna tips

 • Resetknappen sitter ovanför SD-kortet vilket finns under den vänstra av de två gummiflärparna. Den kan behövas om du tex inte ser GPS’en på datorn vid uppkoppling via USB.
 • TopSURV hänger sig ibland. Om inte omstart av programmet räcker använd reset knappen för att göra en varmstart.