Bachelor thesis

2019

The preliminary titles for the ongoing bachelor thesis in the lab are:

  • Lindberg, Lisa and Persson, Martin: Kan ytmodeller från stereomatchade flygbilder användas för att prediktera trädhöjd för riskträd utefter kraftledningar? – En jämförelse mot flygburen laserscanning. Advisor: Jonas Bohlin (SLU).
  • Holmgren, Robert: Reliability of tree height measurement – A comparison of remote sensing methods and field measurement. Advisor: Mattias Nyström (SLU).
  • Isaksson, Joakim and Johansson, Lars: Methods for height correction of point clouds created from dronedata. Advisor: Jonas Bohlin (SLU).

2018