Master thesis

2019-2020

The preliminary titles for the ongoing thesis in the lab are:

  • Zhang, Bin: Tree species classification using hyper spectral images and convolution neural networks. Supervisors: Jonas Bohlin (SLU), Jörgen Wallerman (SLU).
  • Nilsson, August: Mapping forest retention. Supervisors: Jonas Bohlin (SLU), Jörgen Wallerman (SLU).
  • Tovedal, Mårten: Förenklade skattningar av skogliga variabler med drönare. Supervisors: Jonas Bohlin (SLU), Jörgen Wallerman (SLU).
  • Kingstad, Victor: Röjningsplanering med snabbortofoto. Supervisors: Jonas Bohlin (SLU).

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015