Master thesis presentation: Identification of layered forest stands from stereo-matched aerial images and airborne laser scanning

Carl Jansson presenterar sitt examensarbete med titel ”Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchande flygbilder och laserskanning”. Carl har undersökt om det går att skilja fullskiktade blädade bestånd från enskiktade bestånd skötta med trakthyggesbruk med hjälp av fjärranalys och metoder som går att automatisera och använda för stora områden.

 

Presentationen hålls i Årsringen på plan 1 kl 14.00-14.30. Mats Nilsson är examinator och Eva Lindberg är handledare.