Försöksplanseminarium

Daniel Bertilsson kommer att hålla sitt försöksplanseminarium på onsdag den 7:e oktober, kl 10.00 i rummet Årsringen. Dessa seminarium brukar ta mellan 30-45 minuter totalt. Daniel gör sitt examensarbete i Ljungbergslaboratoriet med titeln “Estimating forest density using TanDEM-X InSAR Data”. Huvudhandledare är Heather Reese, biträdande handledare är Henrik Persson, och examinator är Mats Nilsson.